Starachowice - Widok na fragment miasta

Starachowice www.starachowice.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Starachowice w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Starachowice to dla mnie:
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Starachowicach

Geografia i gospodarka
Staropolski Okręg Przemysłowy
Staropolski Okręg Przemysłowy. Jest to najstarszy obszarowo okręg przemysłowy Polski. Znajduje się w  okolicy Gór Świętokrzyskich oraz dolinie rzeki Kamienna. O  jego powstaniu zadecydowało niegdysiejsze bogactwo surowców mineralnych (żelazo, miedź, ołów, srebro, kamienie budowlane), lasów oraz zasoby wodne zlewni rzeki Kamienna. Już w  neolicie wydobywano tam krzemieni i  wytwarzano narzędzia codziennego użytku. W  II i  III  w. obszar znany był szeroko w  Europie z  rozwiniętego górnictwa i  hutnictwa (piece do wytopu metali - dymarki). Dynamiczny rozwój górnictwa i  hutnictwa nastąpił w  późnym średniowieczu (XVI-XVII  w.). Ponownie przemysł rozwinął się w  XIX  w. i  od tego okresu nie miał kraju konkurencji. Najstarszymi jego ośrodkami były: Nowa Słupia, Miedziana Góra, Miedzianka, Kostomłoty, Szydłowiec, Wąchock, Pińczów, Chęciny, Przysucha, Samsonów, Suchedniów, a  następnie Kielce, Starachowice, Skarżysko-Kamienna oraz Ostrowiec Świętokrzyski. Pewne ożywienie gospodarcze nastąpiło w  latach, gdy tereny Staropolskiego Okręgu Przemysłowego włączono w  program tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, w  skład którego miały wchodzić i  wchodziły zakłady przemysłowe 46 powiatów województw: kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i  lwowskiego. Poza Staropolskim Okręgiem Przemysłowym obszar ten pozbawiony był niemal zupełnie przemysłu. W  1939  r. przystąpiono więc do budowy kilkudziesięciu zakładów przemysłowych o  strategicznym znaczeniu. Znaczącymi w  kraju Ośrodkami Przemysłowymi stały się wówczas: Kielce, Radom, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin, Sanok, Pionki, Stalowa Wola, Rzeszów, Dębica, Niedomice i  wiele innych, mniejszych. W  czasie wojny zakłady te zostały poważnie zniszczone, zdewastowane, natomiast po wojnie były stopniowo odbudowywane. Dziś jest to region przemysłu metalowego, maszynowego, chemicznego, gumowego, zbrojeniowego, ceramiki szlachetnej oraz materiałów budowlanych. Niektóre gałęzie i  zakład przemysłowe, zwłaszcza przemysłu zbrojeniowego silnie poprzednio powiązanego z  rynkiem radzieckim, przechodzą boleśnie proces restrukturyzacji. Głównymi ośrodkami przemysłowymi tego regionu są dziś Kielce, Radom Końskie, Stąporków, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów i  Suchedniów, w  dawnym COP natomiast Lublin, Kraśnik, Dębica, Stalowa Wola, Rzeszów, Mielec, Świdnik i  Tarnów.
Źródło:
  1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000


Losowy wątek na Forum
Używana odzież - gdzie w Starachowicach?, Gość_KOKA Z OSTROWCA, 2017-06-16, 09:42
Losowa firma:
Przedszkole Miejskie nr 13
Branża: Przedszkola
Dodaj firmę